Ordningsregler

För att alla hyresgäster skall trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten.

 

Så här står det i hyreslagen §25:

”Hyresgästen är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten.”
Hyresgästens skyldigheter gäller inte bara lägenheten, utan också i gemensamma utrymmen som t ex tvättstuga, hiss och trappa.
Några exempel på vad lagen menar:

 • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen.
 • T ex tala för högt, skrika eller genom att spela hög musik på musik anläggning eller ha TV volymen alltför högt.
 • Grannarna får ej heller störas av oväsen från besökare till lägenhet.
 • Hundar får ej skälla eller yla, så att omkringboende störs.
 • En enkel tumregel kan vara att ingenting ska höras in till grannarna efter kl 22 00 till kl 08 00, eftersom man skall kunna sova ostört.

Om du blir störd – gör så här!

 1. Påtala alltid själv för den störande att ni inte är nöjd med dennes uppträdande.
 2. Vi önskar att ni dokumenterar störningen så gott ni kan! Skriv upp vad, vem, och när något inträffat.
 3. Kontakta alltid oss vid allvarlig störning.
 4. Skicka in all dokumentation som du har till oss.

För att kunna driva ett ärende i hyresnämnden/tingsrätten krävs alltid en omfattande och god bevisning. Alla dokument (polisanmälningar, hotelsebrev, bilder) kan vara till avgörande hjälp. Skicka alltid en kopia till oss. PS: vid lägenhetsbråk och misshandel skall alltid Polis kontaktas – ring 112.

Tips och råd

Skall du ha fest? Meddela grannarna i förväg! Sätt gärna upp en lapp i trapphuset eller hiss. Skulle du själv stört, tala med dina grannar – be om ursäkt.

 

Vad står det i mitt kontrakt?

Se under allmänna villkor (detta är i kort):

 • Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten samt iaktta ordning, sundhet och skick inom fastigheten.
 • Hyresgästen får ej hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärden tillåtelse.
 • Hyresgästen får ej utan särskilt tillstånd uppsätta anslag, markiser, utomhusantenner, paraboler eller annat på fastigheten.
 • Hyresgästen får ej slänga grovsopor eller miljöfarligt avfall i fastigheten.
 • Hyresgästen skall hålla lägenheten tillgänglig för sotning, rensning av kanaler samt renoveringar och sedvanligt underhåll.
 • Hyresgästen skall meddela alla skador och uppkomna fel till hyresvärden.

Parkering i garage

 • Hyresgästen får ej utföra annat en mindre reparationer på sina fordon (typ tändstifts- och däckbyte)
 • Hyresgästen skall ha brand- och stöldförsäkring på sitt fordon.
 • Hyresgästen skall iaktta brand föreskrifterna.
 • Larma polis vid uppkomna stölder.
 • (Larma gärna vår vakt tjänst om obehöriga påträffas i garaget)

Parkering utomhus

 • Hyresgästen skall själv hålla sin plats ren och fri från snö.
 • Hyresgästen får sätta upp skylt efter hyresvärdens godkännande.
 • Hyresgästen skall sätta parkeringstillståndet väl synligt i fordonet.

Diverse andra regler

 • Tvättstugan skall alltid omsorgsfullt städas efter användandet.
 • Tag aldrig någon annans tid, även om dom inte använder hela tiden.
 • Sopor får endast lämnas där fastighetsskötaren anvisat.
 • Barn får ej leka i allmänna utrymmen i fastigheten.
 • Vinds- och källarförråd skall vara väl markerat med lägenhetsnummer av den som använder det.
 • Farliga djur (typ kamphundar) får ej hållas av hyresgästen i fastigheten.
 • Stående duschning får ej ske i icke fuktspärrat badrum.
 • Kemiska produkter och avfall samt dambindor får ej spolas ner i toalett och avlopp.
 • Trapphus och andra brandvägar skall hållas fria från cyklar och andra ting typ barnvagnar o dylikt.