Sopsortering

 

Restavfall: Restavfall är sådant som inte går att sortera in under någon annan avfallstyp.
Exempel är matrester, blöjor, glödlampor, tandborstar, hårt nedsmutsade förpackningar, etc.

Tidningar: alla slags tidningar, kataloger, böcker, andra trycksaker och pappersark som betraktas som tidningsavfall.

Kartong: Kartong, omslagspapper, mjölkpaket, cornflakespaket, tvättmedelspaket, wellpapp, kuvert, papperskassar och liknande betraktas som pappersförpackningar.

Glas: Flaskor, glasburkar. OBS! Flaskor med pant ska lämnas i butik.

Metall: Alla förpackningar och delar av dem som innehåller metall- som t ex konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, metallock, kapsyler, rör från läkemedel – betraktas som metallförpackningar.

Hårdplast: Hit räknas dunkar, burkar, flaskor och liknande emballage av plast.

 

Vart tar soporna vägen?

Restavfall: Restavfall tippas i en s k biocell, en stor utgrävd ficka i jorden. I biocellen finns ett rörsystem som tar tillvara den metangas som bildas när det organiska materielet i restavfallet bryts ned. Gasen leds till en anläggning där den förbränns och omvandlas till värme eller elektricitet. Det restavfall som inte brys ned, som t ex glödlampor ligger kvar i biocellen under oöverskådlig tid.

Tidningar: Insamlat tidningsavfall sorteras manuellt för att få bort föroreningar. Allt materiel skickas därefter till ett pappersbruk för att återanvändas i tillverkning av nytt tidningspapper.

Kartong: Kartong balas och går till ett kartongbruk. Där görs materialet till pappersmassa för tillverkning av ny kartong eller gipsskivekartong.

Glas: Glaset går via avfallsanläggningen till Svensk Glasåtervinning AB. Glaskross skickas till olika glasbruk för att bli nya flaskor och burkar. Återvunnet glas används även till produktion av glasull och till betong inom betongindustrin.

Metall: Metallförpackningarna samlas på en avfallsanläggning där de grovsorteras och komprimeras. På en återvinningsanläggning sönderdelas metallen och sorteras med hjälp av magneter i lika sorter. Metallen återanvänds sedan i konservburkar, motordelar, armeringsjärn, etc.

Hårdplast: Hårdplast granuleras vid plastanläggningen. Materialet används bl a som ersättning för bindemedel i asfalt.

Batterier: Batterier sorteras på avfallsanläggning. Miljöfarliga Ni/Cd-batterier, kvicksilveroxidbatterier, knappcellsbatterier och blybatterier lämnas därefter till anläggningar för destruktion eller återvinning.