Personal


Civilingenjör.

Pär Persson
+46 40 98 56 10
personal_per Styrelseordförande. Ekonomiassistent.
Pia Persson
+46 40 98 56 14
personal_pia

Fastighetschef

Joakim Persson
+46 40 98 56 02
Sommar vikarie
Fastighetsförvaltning
Erik Boos
+46 40 98 56 01
personal_joakim
Fastighetsservicechef

Teknisk förvaltningTerje Persson
+46 40-98 56 04
personal_terje

Byggnadsingenjör.
Göran Persson
+46 40-98 56 16
+46 709-45 72 71

personal_goran Ekonomi Bokföring
bokforing@fabmp.se
+46 40 98 56 18
Generellt: mejla till fornamn.efternamn@fabmp.se