Stambyten & håltagningar

Vi samarbete med AG. Malmströms Rör och N.H.Nordström AB, vi utför allt byggnadsarbete i samband med bytet av
vatten- och avloppsstammar, tex håltagning, efterlagning, brandtätning och inklädnad av nya rör.

Det är jätte svårt att ta en bild på ett hål.

Vi hänvisar till våra nätverkspartner för mer information.

Nordström och Malmström lägger rören vi gör hålen och lagningarna.