Miljö och sophanteringshus

Ett miljöhus anpassat till 80 lägenheter och en livsmedelsaffär. All sophantering kräver inte bara goda logistiklösningar utan även lösningar för en hygienisk hantering av avfallet. Vi producerar skräddarsydda lösningar eller efter färdiga ritningar. 60 års erfarenheter färdigställer projektet.

sop1  sop3

sop4  sop2

sop5  sop6